Romans - blad 2 


 


Home
Biografie
Romans A t/m K
Romans L t/m Z
Trilogieën
Pockets 1
Pockets 2
Schoolboekjes 1
Schoolboekjes 2
Met anderen
In periodieken 1
In periodieken 2
In periodieken 3
Diversen
Over de schrijver
Verantwoording

LAND IN ZICHT
 
Callenbach 1935

 

Boek info

Het eerste boek dat Norel schreef en daarmee één van de zeldzaamste omdat het een collectors-item geworden is.

Rieuwert Lub vaart als vissersknecht op de botter van zijn vader. Het is goed werk maar de betaling is niet hoog. Toch wil Rieuwert ook visser worden, net als zijn vader. Tot dat er een dijk gelegd gaat worden tussen NoordHolland en Friesland. Dan wordt alles ineens anders.

 

         


LINEKE'S TOCHT NAAR DE ZINGENDE KLOKKEN
 
Callenbach 1957

 

Boek info

Kerstverhaal. Lineke en Jan mogen met Kerstmis bij hun grootouders logeren. Maar de dag voor het grote feest wordt oma ernstig ziek. Lineke heeft van opa gehoord dat de klokken samen met de engelen hun lied naar God omhoog zenden. Daarom klimt ze in de toren om haar gebed voor oma's beterschap met hen mee te geven. Ze valt in slaap en dan is de hulp van een heleboel mensen en zelfs van vier politieagenten nodig, om haar terug te vinden.
 

         


LOODS AAN BOORD
 
La Riviére & Voorhoeve 1957

Callenbach 1999

Boek info

 

Jan Loots voer jarenlang over de wereldzeeën en zag veel vreemde havens en verre landen. Maar nu hij zijn vrouw vaker wil zien staat zijn werk als stuurman hem in de weg. Daarom kiest hij vol aarzeling voor het loodswezen. Zou het hem wel de nodige spanning en vertier kunnen leveren, om op zijn dooie akkertje hetzelfde rondje in de haven te varen? Maar die gedachte pakt toch even wat anders uit!

 

         


MANNEN EN DIJKEN
 
Roelofs van Goor 1957
Sliedrechter baggeraar Aart van Trecht werkt vóór de oorlog al op zandzuigers en baggermolens. Tijdens de oorlog gebruikt hij zijn kennis om mensen en boodschappen door de vijandelijke linies in de Biesbos te loodsen. Na de oorlog werkt hij mee om na de ramp van 1953 de ZuidHollandse eilanden en Zeeland te heroveren op de zee.
 


MANNEN VAN SLIEDRECHT
 
Callenbach 1950

 

Boek info

Een verhaal over de baggerwerkers van Sliedrecht. Het begint met de jonge Jan Baan die op school een prima leer-ling was maar door de armoede in die tijd gedwongen werd om op jonge leeftijd te gaan werken. Uiteindelijk bleek zijn vindingrijkheid Jan geen windeieren te leggen. De basis van dit verhaal werd gelegd door Herman de Man. Zie het voorwoord van K. Norel
 


MARIJKE OP HET EILAND
 
Callenbach 1961

 

Boek info

Zondagschoolboekje. Marijke's ouders hebben een huisje gehuurd op Terschelling en het hele gezin -vader, moeder en zeven kinderen- brengt er de vakantie door. marijke besluit fietsend en lopend met de anderen naar de Bosplaat te gaan, een tocht die hun per huifkar was beloofd. Dit leidt tot een gevaarlijk avontuur, dat gelukkig toch nog goed afloopt.
 


MARIJKE'S KERSTVAKANTIE
 
Callenbach 1962

 

Boek info

Zondagschoolboekje. Marijke gaat met haar broers en zusje uit logeren bij haar oom en tante. Het wordt een echte sneeuw- en ijsvakantie, waarvan zij volop genieten. Ze beleven een angstig avontuur, als ze met zijn vieren op het IJsselmeer in een sneeuwstorm terechtkomen en de weg naar huis niet meer terug kunnen vinden.
 


NOODSEIN OP DE NOORDZEE
 
Callenbach 1998

 

Boek info

Herziene druk. Verscheen eerder onder de titel "S.O.S. - Wij komen !" bij La Riviere en Voorhoeve 1954

 

         

         


O 16
 
Callenbach 1946

 

Boek info

Zondagschoolboekje. Joost Vermande gaat graag naar de haven om naar de oorlogschepen, torpedojagers en onderzeeërs te kijken. Hij wil zijn hele leven al varen. En het lukt hem! Hij wordt matroos bij de marine, op de onderzeeboot. De boot vaart uit naar de zee bij Indonesië. Dan komt het bericht: Nederland is in oorlog met Duitsland en Japan. Ook Joosts onderzeeboot raakt betrokken in de gevechten. De bemanning krijgt de opdracht om een aantal Japanse schepen tot zinken te brengen. Als ze daarin slagen, lijkt het gevaar geweken. Maar niets is minder waar...
 


ONS KONINKLIJK GEZIN
 
uit en thuis
 
La Riviére & Voorhoeve 1961

omvang 142 blz. met 63 foto's

Geschreven ter gelegenheid van het Zilveren Huwelijks-jubileum van Koningin Juliana en Prins Bernhard, te vieren op 7 januari 1962. Het beschrijft het leven van het Koninklijk gezin gedurende de afgelopen 25 jaar. Norel kreeg voor het schrijven van het boek toegang tot het Archief van het Koninklijk Huis en kon daarbij een keus maken uit het zeer omvangrijke documentatie-materiaal.
 


OP DE GROTE VAART
 
Roelofs van Goor 1955
Tweede deel van de trilogie over de scheepvaart. Katwijker visser Leen van Beelen besluit stuurman te worden op de grote vaart. Samen met een vriend monstert hij aan op het motorschip "Van Diemen" die hen naar Amerika en Afrika, Canada en Indonesië voert. Een boeiende en interessante reis waarbij Leen leert dat je vriendschap en vertrouwen niet zomaar aan iedereen kunt schenken.
 


OP ZEE EN ONDER ROODHUIDEN EN NEGERS
 
La Riviére & Voorhoeve 1964
Reisverslag. De vrachtboot "Hilversum" bracht Norel en zijn echtgenote naar Mexico en Amerika. Terwijl het schip de havens aandoet krijgt Norel de gelegenheid om met vliegtuigen, bussen en auto's verder het land in te trekken. Norel's verslag is tijdgebaseerd en zal in onze tijd gelezen moeten worden met de kennis van toen.
 


OPSTAND IN HOLLAND
 
Sijthoff 1946
Historische roman van de bewoners van Enkhuizen spelende rond 1572. De Spaanse overheersing en de strijd tussen de Geuzen en Watergeuzen tegen Alva en Bossu.
 


ORANJE BOVEN !
 
Callenbach 1948

 

Boek info

Historisch jeugdboek (14 - 17 jaar) uit de tijd van Jan de Witt. (1652) Oorlog tegen Engeland. De jonge Pieter Kant vecht mee op een eskader van M.H. Tromp. Enkhuizen weer als eerste stad vóór Oranje. Het lijkt op een herhaling van honderd jaar daarvóór.
 


ORANJEKLANTEN
 
Sijthoff 1947

omvang 251 blz.

Tweede deel van de Historische Roman van Hoogenhuyzen Trilogie. Uit de tijd van de Franse overheersing door Napoleon (1794) ten tijde van de de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Plaats van handeling is Amsterdam. Zie ook "Geuzen" en "Vrijheidsstrijders".
 


PIER IN HET WONDERJAAR
 
Callenbach 1966

 

Boek info

Zondagschoolboekje. Het wonderjaar is 1566. Het jaar van het Smeekschrift, de Hagepreken en de beeldenstormen. Pier Plantijn woont in Antwerpen en maakt deze grote evenementen van zeer dichtbij mee.
 

            


PIETER ONDER DE PIRATEN
 
Callenbach 1947

 

Boek info

Zondagschoolboekje. Claes Compaen wordt na het Twaalfjarig Bestand (1609 - 1621) kaapvaarder. Pieter Wiegertsz. mocht het schip van Compaen bekijken terwijl deze in de haven van Hoorn lag. Pieter was onder de indruk van hetgeen hij daar allemaal zag en monsterde direkt aan. De reizen en plunderingen konden beginnen. Maar na enige tijd op het schip vroeg Pieter zich af of hij wel de juiste keuze gemaakt had.
 


PILOOT JAN STAAL
 
Roelofs van Goor 1959
Tweede deel van de trilogie over de luchtvaart. Verhaal over Jan Staal die na zijn afstuderen aan de Luchtvaartschool te Eelde, naar de Koninklijke Luchtmacht gaat om vlieguren te kunnen maken. Daarna begint hij aan een mooie carrière als piloot bij de K.L.M. Staal gaat de halve wereld over en vindt dat hij een prachtig beroep heeft. Totdat hij een noodlanding moet maken op Groenland.
 


PIM, INEKE EN HUN HONDJE
 
Callenbach 1967

 

Boek info

Zondagschoolboekje. 8+jr. Pim is zes jaar en woont met zijn ouders en zusje op een binnenvaartschip. Op een slechte dag komt de Pax in aanvaring met een ander schip en kapseist. De ouders kunnen snel gered worden maar de kinderen zitten opgesloten in de roef. Niemand weet of ze nog leven, de kans bestaat in elk geval en hun hondje blijft hoopvol blaffen. Uiteindelijk worden ook de kinderen gered.
 


PIONIER IN HET WILDE WESTEN
 
Roelofs van Goor 1952

tekeningen: Marits Rietdijk

omvang 221 blz.

Jeugdboek 14+. De vijftien jarige Nanne Kooiman emigreert met zijn ouders en vier broertjes en zusjes naar een boerderij in Zuid-Alberta Canada. Daar leert hij hard werken en genieten van de schoonheid van het ruige land. Maar ook de gevaren die deze schoonheid met zich meebrengt.
 


PIONIERS IN ZUIDERZEELAND
 
Callenbach 1939

 

Boek info

De veldwachter Kool krijgt op een goede dag het dienst-bevel om zich te gaan vestigen in de zojuist drooggemalen Wieringermeerpolder. Zoon Jan vindt het maar niks, die kale lege vlakte. Maar dat verandert snel als hij nieuwe vrienden maakt. En als daardoor ook de ouders met elkaar bevriend raken valt het eigenlijk nog best mee. De jongens onder-tussen, beleven allerlei spannende avonturen.

 

         


POLITIE TE WATER
 
La Riviére & Voorhoeve 1966
Verhalen van en over ambtenaren van de Rotterdamse rivierpolitie zoals deze in de periode 1916 - 1966 met de soms weinige tot hun beschikking staande middelen hun werk moesten doen. Het is als een nooit eindigend, fascinerend  spel in de scheepvaartsector. Dit boek werpt een heel ander ligt op het werk van de politieman dan alleen het uitschrijven van bekeuringen.
 


PRINSESSEN KRIJGEN KINDEREN
 
La Riviére & Voorhoeve 1968

met 77 foto's

omvang 144 blz.

Binnen twee jaar zijn er drie Oranje-Prinsen geboren. En dat is veel. In de periode 1880 - 1938 stond er maar een enkele keer een wieg in het paleis. De Oranje-dynastie hing aan één enkel leven. Maar koningin Juliana en Prins Bernhard kregen vier dochters en nu sinds een volle eeuw worden er weer prinsen geboren en wordt de aloude titel "Prins van Oranje" weer gebruikt.
 

         


PRINSESSEN VINDEN PARTNERS
 
La Riviére & Voorhoeve 1965

met 71 foto's

omvang 135 blz.

In een tijdvak van nog geen twee jaar hebben in ons koninklijk gezin drie verlovingen en één huwelijk plaatsgevonden: de prinsessen Beatrix, Irene en Margriet hebben haar levenspartner gevonden. Het is in de lange geschiedenis van het Huis van Oranje welhaast een unicum dat een dergelijke opeenvolging van feestelijke gebeurtenissen in een zo korte tijd heeft plaatsgegrepen.
 


REGENTEN
 
n.v. Dagblad en drukkerij
"De Standaard, Amsterdam, 1939

omvang 222 blz.

Regenten en regentessen waren de bestuurders van steden en organisaties. Pieter Semeyns was koopman, reeder en eigenaar van een scheepstimmerwerf en van het ouderlijk huis ‘de Blauwe Pynas’ op het zuideind van de Breestraat te Enkhuizen. Hij was één van degenen die de hervormde religie toegedaan, reeds in 1570 in geheime verstandhouding waren met de commissarissen van prins Willem I om het spaansche juk af te schudden.
 


RUURD WESTRA
 
Deltos-Elsevier 1971

Tekeningen: Reint de Jonge

omvang 162 blz. met verklarende woordenlijst

Ruurd woont met zijn ouders op een binnenvaartschip. Het is een zwaar leven maar vooral omdat de hun schip "De vrouw Maaike" een zeilschip is, kunnen zij in de winter nauwelijks varen en wordt er dus niets verdient. Als de opgroeiende Ruurd zijn vader raadt om een moderner schip te kopen zodat er ook in de winter gevaren kan worden, komt er voor de zoveelste keer ruzie en Ruurd besluit om weg te lopen en op een andere boot te gaan varen. Dan komt het bericht dat vader verdronken is en gaat Ruurd spoorslags terug om zijn moeder te helpen.
 

         


SCHEEPSMAAT WOELTJE
 
Roelofs van Goor 1948

Callenbach 2000

Jeugdboek 12+. Eerste deel van de Woeltje-trilogie. De Enkhuizer kwajongen Aart Wessels die, omdat hij op school maar niet stil kon zitten en altijd maar afgeleid was door de schepen in de haven, behalve door zijn ouders maar verder door iedereen Woeltje werd genoemd, gaat op zijn elfde jaar varen. Dat levert hem een schat aan ervaring op. Hij besluit dan ook om verder te leren. Tijdvak ong. 1600. Vervolg: stuurman Aart.
 

         


SCHIPBREUK OP MALTA
 
Callenbach 1955

 

Boek info

Zondagschoolboekje. Onderweg naar Malte, wordt de Albatros in de Middellandse zee door een zware storm overvallen. Het schip, waarop de kleine Aaltje en haar broertje Wim en Wybo en hun ouders varen loopt op een klip. De Maltezers nemen het schippersgezin liefdevol op. Bij een gondelvaart door de haven redt Wim het burgemeestersdochtertje dat overboord viel. Later volgen ze de route van Paulus die immers ook op Malta schipbreuk heeft geleden.
 

         


SCHIPPER WESSELS
 
Roelofs van Goor 1951

Callenbach 2000

Jeugdboek 12+. Derde deel van de Woeltje-trilogie. Schipper Wessels is na jarenlang scheepsmaat en stuurman te zijn geweest van plan om vanaf nu thuis te blijven. Maar de schipper voelt zich als een vis op het droge. Dan gaat hij toch opnieuw naar zee. Ditmaal als kapitein onder admiraal Piet Heyn om te vechten tegen de Spaanse vloot. Het verhaal speelt in de Tachtigjarige oorlog.
 


SECRETARIS OP DE VLOOT VAN HOUTMAN
 
Deltos-Elsevier 1970
Jeugdboek 12+. Derde deel uit de trilogie Kooplieden en reders. De "eerste scheepvaert"  van de Hollanders onder leiding van Houtman naar Indië. Cornelis van Heemskerk wordt als secretaris. Maar de reis is gevaarlijk. Aan boord van het schip teisteren dodelijke ziektes, onderlinge ruzies en muiterij de lange tocht. Toch wordt de reis als een succes beschouwd. De weg naar Indië is gevonden ! Vervolg op "Spion of pionier".
 


SLEEPBOOT JONGE JAN
 
La Riviére & Voorhoeve 1956

omvang 200 blz.

met verklarende woordenlijst

Verhaal van sleepbootschipper Klaas de Bok en zijn gezin. Zoon Arie staat op de vuurplaat en bedient de motor van de Jonge Jan. Maar hij heeft ook veel belangstelling voor de dochter van een collega sleepvaarder. Het lukt hem om zowel Jannie als de Jonge Jan te veroveren. Samen worden ze een rivier-sleepvaart gezin en samen staan ze als kapitein en kapiteinse op brug om de schade van de watersnoodramp te helpen dichten. Een gigantisch werk.
 


S.O.S. .. WIJ KOMEN !
 
La Riviére & Voorhoeve 1954

Het kan spoken op de Noordzee. Schepen in nood vormen dan geen uitzondering. Als een S.O.S. wordt ontvangen trekt de bergingsboot uit. Dit boek verhaalt van de mannen die dit beroep uitoefenen. Zij komen allemaal aan bod: de kapitein, de marconist, de stuurman. Vanuit Terschelling stormen ze de schepen te hulp, al staat er een gevaarlijke noordwesterstorm. Zie ook: Noodsein op de Noordzee.

 


SPION OF PIONIER
 
Deltos-Elsevier 1970

Jeugdboek 12+. Tweede deel uit de trilogie Kooplieden en reders. Een Enkhuizer jongen, Pieter Gerrits, wordt in 1581 uitge-zonden door reder Semeyns, regent Maelson en de zee-vaartkundige en kartograaf Lucas Jansz. Wagenaar. Van hem wordt verwacht alles van de Portugezen te weten te komen over de handelswegen en de handel in het Verre Oosten. Vervolg op "Zarco de zeevaarder".

 


STILLE NACHT
 
Callenbach 1948

 

Boek info

Zondagschoolboekje. Het verhaal speelt in Indonesië. Amad en Nana zijn twee Indische kinderen.  Op Kerstavond komen ze wat later thuis dan anders. Dan ineens horen zij schoten. Van angst kruipen ze weg in een holle boom en durven niet te verder te gaan. Maar het is bijna Kerstfeest. Hoe moet dit nu? Dan worden ze gevonden door een soldaat.
 


STRIJDERS
 
Roelofs van Goor 1946
Jeugdboek 12+. Tweede deel van de Engelandvaarders-trilogie. Evert Gnodde en Jan Koekman zijn in Engeland. In Oranjehaven ontmoeten zij koningin Wilhelmina. Op een torpedoboot surveileren ze langs de Nederlandse kust. Ze nemen deel aan de geallieerde invasie op D-day in Normandië en vergezellen de luchtlandingstroepen die de slag om Arnhem leveren. Vervolg op "Engelandvaarders". Zie ook "Verzet en Victorie".
 

         


STUURMAN AART
 
Roelofs van Goor 1951

Callenbach 2000

Jeugdboek 12+. Tweede deel van de Woeltje-trilogie. Stuurman Aart beleeft grootse avonturen op de vaarwegen naar het Verre Oosten en Westen. Hij krijgt de maken met de Spaanse en Portugese koloniale macht, Tunesische zeerovers en Duinkerker kapers. En de stiltezones bij de evenaar zijn zwaarder dan de stormen op de Noordzee en op hoge zuiderbreedte. Je zou bijna vergeten dat er ook nog liefde bestaat. Aart en Klaartje trouwen en Aart is geen stuurman meer maar wordt schipper Wessels. Vervolg op Scheepsmaat Woeltje.
 


't IS ORANJE 't BLIJFT ORANJE
 
Callenbach 1963

 

Boek info

Zondagschoolboekje. Uitgegeven in 1963 tgv het feit dat Nederland 150 jaar geleden een koninkrijk werd. De gebeurtenissen spelen zich dus af in het jaar 1813. Tijd van de Franse overheersing, Napoleon te Amsterdam, Prins Willem in Scheveningen en het begin van zijn regering als koning Willem I.
 


TE LAND EN TE WATER
 
n.v Internationale Uitgeversmaatschappij
"Het Wereldvenster" Amsterdam,  1950

Zesentwintig verhalen voor jong en oud. Drie kerstverhalen, maar ook over St.Nicolaas en Oudjaar, een paasverhaal en historische verhalen. Daaronder luchthartige maar ook ernstige verhalen, vertellingen uit het verleden en uit de moderne tijd. Kortom, Norel heeft in "Te land en te water" gestreefd naar een boek , dat praktisch bruikbaar is voor lange tijd en dat zijn plaats heeft in het gezin, op school en in het verenigingsleven.

 


TIJS PROOST DE STUURMAN
 
Callenbach 1938

 

Boek info

‘De Trouw’ verlaat in 1581 de haven van Lissabon. Alva is juist bezig Portugal voor Filips II te veroveren. De Portugeesche koning verlaat als passagier van ‘De Trouw’ het land. Kapitein Egmond weet hem veilig aan land te zetten. De reders verwachten nadeel voor hun handel. Filips ontvangt echter de schippers. Weer verlaat de Trouw Lissabon met een passagier: een officier van Filips, die zal trachten Enkhuizen voor de koning te herwinnen. Tijs Proost vertrouwt hem niet. In Enkhuizen blijkt de officier zijn oom te zijn.
 


TOCHT MET DE IJSVLET
 
n.v. W.D. Meinema - Delft

ill. Louis van den Berg

 

 

Albert Kramer is pas van school gekomen. Hij heeft al verschillende reizen naar de Noordzee gemaakt en 't bevalt hem prima. Tegen Kerstmis valt de vorst in vóór de U.K. 80 de thuishaven bereikt kan hebben en dan beleeft hij een nacht die hij zijn leven lang niet zal vergeten. Op een ijsvlet worstelen ze totdat ze, na veel ontberingen, Schokland bereiken, vanwaar uit de tocht naar Urk ondernomen kan worden.
 


TWEE ANKERS
 
Callenbach 1936

 

Boek info

Zondagschoolboekje. Dit verhaal speelt in de 16e eeuw. Brand Florisz, een Enkhuizer jongen, is opperman bij de vestingbouw, maar eigenlijk wil hij  naar zee. Eindelijk wordt zijn wens vervuld en krijgt hij een plaats op een binnenschip, op de vaart naar Harderwijk. Gelderland en Enkhuizen hebben staan op gespannen voet met elkaar. Op z'n ontdekkingstocht in Harderwijk lukt het Brand achter de plannen van de Geldersen te komen. Nog net op tijd om de Enkhuizenaren te waarschuwen, zodat een aanslag voorkomen kan worden.
 


VAKANTIE IN PALESTINA
 
Callenbach 1956

 

Boek info

Zondagschoolboekje. Henk en Lien mogen uit logeren. En wel bij hun oude buren die nu in Beiroet wonen. Omdat hun vader bij de KLM werkt gaat dat wat makkelijker. De kinderen genieten volop en maken zelfs een autotochtje naar Palestina, bezoeken Nazareth en varen over het Meer van Galilea.
 


VAN DIREDOMDEINE
 
Callenbach 1959

 

Boek info

Zondagschoolboekje. Tachtigjarige oorlog. Enkhuizen wordt door de Spanjaarden belaagd. Telkens doen die pogingen om de stad binnen te komen.  Krijn en zijn vrienden waarschuwen op tijd dat de Spanjaarden een aanslag voorbereiden. Van dirredomdeine, van dirredomdoes, Vivent les geux, is nu de loes!
 


VAN DOGGERSBANK TOT BARENTSZEE
 
Roelofs van Goor 1954
Eerste deel van de trilogie over de scheepvaart. Leen van Beelen vaart als "afhouwertje" met het schip KW207 op de haringvangst. Voor de eerste keer op zee komt hij er snel van terug dat hij een geboren zeeman zou zijn. Maar de jongen groeit niet alleen als mens maar ook in zijn vak. Na op verschillende schepen als dekbemanning te hebben gewerkt gaat Leen nu als stuurman varen. Er wordt goed gevist in de ijzige kou. Maar op de terugreis lijdt hij schipbreuk ter hoogte van Terschelling. Leen overleeft en gaat toch weer terug naar zee.
 


VANGLIJN OVER
 
Roelofs van Goor1960
Jeugdboek 10jr+. Doeke is een Terschellinger jongen die heel graag naar zee wil. In zijn dromen ziet hij zich als zijn oom, kapitein op de bergingsboot De Zeehond. Als "zeuntje" maakt hij verschillende reddingsavonturen mee. Na een paar reddingen vindt Doeke dat het bergingswerk een zaak is van hard te zijn. Maar terwijl hij dat zegt bewijst hij later het tegendeel door een zieke jongen in veiligheid te bengen.
 

         


VERVULT DE AARDE
 
Callenbach 1957

 

Boek info

Nederlandse emigranten in Canada in de dertiger jaren. Met inzet van al hun lichamelijke en geestelijke krachten proberen zij een bestaan op te bouwen in hun nieuwe vaderland. Jan Willem de Graaf is één van hen. Met vrouw en kinderen begint hij in de wildernis een landbouwbedrijf op te bouwen. Met grote doorzetting en een vast geloof slaagt hij er in niet alleen met de eigen familie, maar ook met na hem komende gezinnen een welvarende kolonie op te bouwen.
 


VERZET EN VICTORIE
 
Roelofs van Goor 1947
Jeugdboek 12+. Derde deel van de Engelandvaarders-trilogie. Hongerwinter. De ellende was het grootst, de verdrukking het zwaarst, en tegelijkertijd ontplooide het verzet zich naar alle kanten. Het werd heviger naarmate de bezetter het genadelozer trachtte te onderdrukken. Evert en Jan, terug in Nederland, vechten in het leger van de blauwe overall. Alie en Clara, hun meisjes, strijden op haar manier. Maar dit leven is te zwaar om het lang te kunnen dragen. Uiteindelijk gaat toch de zon van de bevrijding op. Victorie! Vervolg op "Engelandvaarders" en "Strijders".
 


VIER ZONNEKINDEREN
 
La Riviére & Voorhoeve 1956

omvang 112 blz. met 46 foto's

Aanleiding tot het schrijven van dit boek was de achttiende verjaardag van Prinses Beatrix op 31 januari 1956. Het boek geeft een karakterschets van de Prinses, maar ook van die van de andere Prinsessen Irene, Margriet en Marijke. Liefhebberijen, schoolbelevenissen en sportprestaties komen aan bod. Norel kreeg voor het schrijven van het boek toegang tot het Archief van het Koninklijk Huis en kon daarbij een keus maken uit het zeer omvangrijke documentatie-materiaal.
 


VLIEGENDE HOLLANDERS
 
Roelofs van Goor 1959
Eerste deel van de trilogie over de luchtvaart. Jan Staal is een zoon uit een oud zeevaardersgeslacht. Hij is bestemd om die lijn voort te zetten, maar hij kiest de luchtvaart. Alles wat met de luchtvaart te maken heeft trekt hem aan. Van een luchtvaartclub tot zweefvliegen komt hij op de Rijks Luchtvaart School terecht. Het is een pittige opleiding en hij krijgt niks cadeau maar hij slaagt en krijgt zijn brevet. Dan ligt de luchtvaartwereld voor hem open. Zie ook "Piloot Jan Staal" en "Friendships vliegen".
 


VOLLE KRACHT VOORUIT
 
La Riviére & Voorhoeve 1972
Vervolg op: "Het kopstuk Hilbert". De zonen van Hilbert Hesselink nemen de zaak van hun vader over. Na een periode van bloei door het vele werk voor het Duitse achterland, komt er een crisis in Europa. De Hesselinks gaan hun geluk in Amerika beproeven. Het bedrijf wordt groter maar daardoor worden ook de spanningen tussen de broers groter. Dat wordt er niet beter op als één van de broers zich tot de nazi's aangetrokken voelt. Zie ook "Zeegang 9".
 


VOOR DE MAST
 
Roelofs van Goor 1963

Nadat Jan Kordaat het diploma van de HBS gehaald heeft, wil hij maar één ding: varen! Na de zeevaartschool vaart hij mee als lichtmatroos op de Albatros. Het zeemansleven valt niet mee. Vooral niet als hij als koksmaatje te werk gezet wordt terwijl hij verwachtte om meteen aan het roer te mogen staan. In Amerika wordt hij geconfronteerd met de rassenscheiding als zijn Surinaamse vriend Lukas, een neger, niet met hem in hetzelfde restaurant mag eten.

 


VRIJHEIDSSTRIJDERS
 
Sijthoff 1948
Derde deel van de Historische Roman van Hoogenhuyzen Trilogie. Duitse overheersing 1940 - 1945. Govert van Hoogenhuyzen is student op het moment dat de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Niets en niemand ontzient razen de Duitse legers door de straten van Amsterdam. Het land komt in verzet en ook Govert doet op allerlei manieren mee om de bezetter het leven zuur te maken. Maar dat is niet zonder gevaar. De illegale pers zorgde ervoor dat het verzet zoveel mogelijk op de hoogte bleef van de ontwikkelingen in de stad. Daardoor konden vele verzetsdaden ongemerkt voorbereidt en gepleegd worden. Zie ook "Geuzen" en "Oranjeklanten".
 

         


VROUWVOLK AAN BOORD
 
Callenbach 1953

 

Boek info

Het gezin van de Groninger schipper Wigboldus woont en werk op hun kotter de "Eben-Haëzer". Het schip moest wachten op het getij om verder te kunnen varen. De schipper is dat na verloop van tijd zat want hij wil geld verdienen. Dus wordt het schip voorzien van een hulpmotor. Dat zijn vrouw en kinderen hierdoor in de herrie en stank komen te zitten, deert hem niet. Zijn wil is wet. En zo vervreemt hij zich van zijn gezin. Zelfs als hij zijn jongste zoon verliest in een luchtaanval. Maar zijn vrouw laat hem niet los en door haar spreken krijgt ze hem weer op de goede weg. 
 


VUUR ONDER DE GOLVEN
 
Roelofs van Goor 1968

Wessel is een intelligente, avontuurlijke jongen die de duffe tekenkamer van Waterstaat verruilt voor messbediende op een groot schip. Op advies van een passagier gaat hij wer-ken voor een grote oliemaatschappij die overal ter wereld naar olie en gas zoekt. Het is een wereld van zwaar werk, bittere koude en felle hitte, van wervelstormen en tegen-slagen, maar het stelt Wessel ook in staat kennis te maken met vreemde culturen.

 

         


WAAR VRIJHEID EEUWEN STOND
 
Zomer & Keuning 1949

tekeningen: J.W. Heyting

omvang 406 blz.

Vertelboek der geschiedenis van het Nederlandse volk.

Geschreven in de "je" en "jij"-vorm. Het is dus een boek dat zich richt op de jeugd. Het is een vertelboek dus geen opsomming van droge feiten en Norel behoudt zich dan ook het recht voor om de verhalen te romantiseren zonder aan de geschiedenis afbreuk te doen.

 


WANTIJ
 
de stroom keert
 
La Riviére & Voorhoeve 1968

omslag door G.H.L. van Driel

omvang 222 blz.

Fedde Wadman werd geboren op Schiermonnikoog, in een nacht van storm en springvloed die het dorp bedreigden en waarin zijn vader schipbreuk leed en verdronk. Zijn moeder stierf in het kraambed.  Als jongen van het eiland wilde hij naar zee en onverwacht werd hij toegelaten als leerling op de Zeevaartschool. Maar toen kwam het wantij in zijn leven. De stroom keerde zich tegen hem.
 

         


WATER, WIND EN VUUR
 
Texel toen en Texel thans
 
La Riviére & Voorhoeve 1970
Een geromantiseerde geschiedenis van het NoordHollandse eiland Texel. Vroeger een eiland van vissers en schapenboeren. Thans een druk toeristenoord. En daar tussenin de 2e wereldoorlog met als bloedig dieptepunt de opstand van Georgiërs tegen de Duitse be
 

         


WATERROTTEN
 
Callenbach 1963

 

Boek info

Zondagschoolboekje. Lientje en Jan wonen vlak bij de haven en zijn, zo jong als ze zijn, al echte waterrotten. Samen verkennen zij hun omgeving en doen daarbij wel eens ge-vaarlijke dingen, zoals een verboden roeitocht op het IJ, die nog maar amper goed afloopt. Zij mogen zelfs een keer mee met een beurtschipper over het IJsselmeer naar Harlingen. Leuk boekje met een verklarende woordenlijst voorin.

 


WIETSE WOU WAT ANDERS
 
Callenbach 1945

 

Boek info

Zondagschoolboekje. Wietse Dijkstra is een gezonde hollandse jongen die naar school gaat en buiten school zijn vader helpt in het boerenbedrijf. Wietse vindt de dieren verzorgen wel aardig maar toch. Hij ziet in de haven de schepen komen en gaan en wil niets liever dan ook gaan varen. Maar hij vindt het verschrikkelijk om zijn ouders teleur te stellen. Die rekenen immers op zijn opvolging op de boerderij. Maar dan ...
 


ZARCO DE ZEEVAARDER
 
Roelofs van Goor 1967

Verhaal over de ontdekkingsreizen van de Portugezen naar het Verre Oosten. Zarco, een boerenjongen, wordt zoals zovelen van zijn tijd aangestoken door de ontdekkingsdrift. Hij gaat als stuurmansleerling mee met Bartholomeüs Diaz. Later gaat hij als stuurman met Vasco da Gama naar Indië. Een verhaal van durf, volharding en zeemanschap; van avonturen en gevaren. Zie ook: "Spion of pionier" en "Secretaris op de vloot van Houtman".

 


ZEEGANG 9
 
schrijver Klaas Kompaan
 
La Riviére & Voorhoeve

omvang 224 blz.

met verklarende woordenlijst

Al twee geslachten lang speelt het redersrijk van de familie Hesselink zijn rol in het Rotterdamse havenbedrijf. Zoals bij alles wat leeft en groeit, blijven de moelijkheden niet uit. De Tweede Wereldoorlog legt niet alleen de handel lam, maar brengt zelfs een ongewenst element op de directiestoel. Een boeiend familieverhaal vol idealistische mensen die door de oorlog worden gelouterd. Zie ook "Het kopstuk Hilbert" en "Volle kracht vooruit".
 


ZWERVER OP HET WAD
 
Roelofs van Goor 1957

tekeningen: A. Sevenster

omvang 175 blz.

Jeugdboek 12+. Belevenissen van de Friese boerenjongen Gelf Blanksma, die zijn middelbare schooltijd in Harlingen op de H.B.S. doorbrengt. Naast schoolervaringen deelt hij zijn vakantiebelevenissen, zoals zeil- en boottochten op de wadden en het IJsselmeer, met enige vrienden en vriendinnen. Door die vaartochten komt hij tot het besluit, dat hij naar de zeevaartschool wil. Zijn ouders zijn aanvankelijk teleurgesteld over zijn keuze, maar uiteindelijk krijgt hij toch hun volledige instemming.


Top