In periodieken - blad 1 


 


Home
Biografie
Romans A t/m K
Romans L t/m Z
TrilogieŽn
Pockets 1
Pockets 2
Schoolboekjes 1
Schoolboekjes 2
Met anderen
In periodieken 1
In periodieken 2
In periodieken 3
Diversen
Over de schrijver
Verantwoording
Aantreden
Maandblad Orgaan van de Nederlandsche Vereniging van Ex-politieke Gevangen uit de Bezettingstijd


 • mei 1965          De jeugd in het verzet - blz. 186 ev.
De Fabrieksbode
10 maart 1951

 


 • 10.03.1951       De Zuiderzee zoals zij was en worden zal
De Libel
1e jaargang

 


 • feb. 1935         3300 Urkers op een kluit

 • maart 1935      Westfriese gastdagen

De Speelwagen


 • 01.05.1946       Humor in straatnamen

 • 01.06.1946       Sjouwhaalders op de Zuiderzee

 • 01.05.1947       De Zevenstem

 • 01.06.1949       Hoe de zaadjes Enkhuizen redden

 • 01.04.1950       Paardendag

De Spiegel

 

 

 


 • 01.01.1934       Van zelfkazer tot bollenboer

 • 30.06.1934       Laat hen op 't eiland

 • 23.07.1934       Die rijk willen worden

 • 04.08.1934       De Nederlandsche zaadteelt

 • 01.09.1934       Biddag in crisistijd

 • 22.09.1934       Sijt schreef een brief

 • 06.10.1934       De desillusie van K.Verhagen

 • 13.10.1934       Zee wordt land

 • 20.10.1934       De menschen in het nieuwe land

 • 27.10.1934       De sjouw

 • 10.11.1934       De westfriezen

 • 01.12.1934       Kerstnacht in het ijs

 • 16.02.1935       Onder de wapenen

 • 23.03.1935       Soldaat Jouke

 • 09.04.1935       Het Roode Kruis

 • 02.04.1935       Het eiland der Calvinisten

 • 13.04.1935       Concurrentie / De A.N.W.B.

 • 08.05.1935       Hij was een ijveraar

 • 25.05.1935       Ontslag

 • 15.06.1935       De eerste rit

 • 10.08.1935       Stuurvrouw aan de wal

 • 17.08.1935       Oostgangers

 • 24.08.1935       Alle voorkomende werkzaamheden

 • 19.10.1935       Storm op den dijk

 • 04.11.1935       De loerende dood

 • 09.11.1935       Deli

 • 24.11.1935       De achterkant van de medaille

 • 18.01.1936       Kracht naar kruis

 • 21.04.1936       Harer Majesteit's Vloot

 • 25.04.1936       Schippers

 • 16.05.1936       Noordzeevisscherij

 • 15.08.1936       Het oude volk en het Beloofde Land

 • 26.09.1936       Beginselbezwaren

 • 17.10.1936       Onweer

 • 28.11.1936       Loketten gesloten

 • 24.12.1936       Een goeie kerst

 • 09.01.1937       Dispereert niet

 • 30.01.1937       De tijd uitkopen

 • 27.02.1937       Jongensdroom en werkelijkheid

 • 10.04.1937       Duivelsoorkussen

 • 08.05.1937       Moeder, voor jou

 • 12.06.1937       Muiterij op de "Zeehond"

 • 03.07.1937       De laatste dagen van een eiland

 • 07.08.1937       Drukte in aardappelland

 • 14.08.1937       Boeren in het nieuwe land

 • 28.08.1937       Hollanders in Rusland

 • 04.09.1937       Een zeeman is geen mol

 • 25.09.1937       Bloemen en zaad

 • 09.10.1937       Ons eenzaamste eiland

 • 23.10.1937       Bij de delvers van het zwarte goud

 • 30.10.1937       Oost west, thuis best

 • 20.11.1937       Sterker dan de zee

 • 27.11.1937       Erts wordt ijzer

 • 04.12.1937       Keesje en de Sint

 • 11.12.1937       De blauwe ridders mechaniseren

 • 15.01.1938       Dr. J.H. Gunning J.Hzh. Tachtig jaar

 • 22.01.1938       Slootdorp vlagt

 • 05.03.1938       Het land van kaas en boter

 • 07.05.1938       Eerst visch nu: Bloembollenvelden

 • 02.07.1938       Het water op!

 • 30.07.1938       Hengelaars vischen om 't hardst

 • 01.10.1938       Dit is de Jordaan weer

 • 08.10.1938       Elken dag versche visch

 • 15.10.1938       Opkomst met spoed

 • 22.10.1938       Meneer van Diepen hamstert

 • 26.11.1938       Een trawler vaart ter vischvangst

 • 03.12.1938       Een nieuw volk bouwt zijn kerken

 • 24.12.1938       Kerstmis op Urk

 • 21.01.1939       De geheimzinnige passagier van de "Trouw"

 • 01.04.1939       Onwaardig gegeten en gedronken

 • 14.10.1939       Urk is geen eiland meer

 • 14.10.1939       Vreemde vliegtuigen boven ons land

 • 28.10.1939       De grote vernieler

 • 11.11.1939       Mijnen, de dood en verderf brengende monsters

 • 24.02.1940       De ondergang van "De Hoop"

 • 09.03.1940       Aan boord van een smokkelschuit

 • 30.03.1940       De grote overwinning

 • 08.06.1940       De 10e mei in het leven van Jan Berend Koelewijn

 • 15.06.1940       Harmen Sluis wordt eigen baas

 • 29.06.1940       De oude Gunning overleden

 • 13.07.1940       Als de Noordzeevloot niet kan varenÖ.Dan gaan wij visschen binnengaats

 • 17.08.1940       In het nieuwe land

 • 07.09.1940       De strijd op de Grebbeberg

 • 05.10.1940       Jong Nederland staat gereed

 • 16.11.1940       Wie heeft het zwaarder ???

 • 23.11.1940       De operatie

 • 05.04.1941       Een schat op den zeebodem

 • 02.08.1941       Visschen, jagen, vechten Ö.

 • 18.10.1941       Het wonder van het IJselmeer

 • 20.10.1945       Het pistool

 • 06.07.1946       Textiel

 • 09.05.1959       Mainau, het wonder in het Bodenmeer

   


Top