Schoolboekjes - blad 2 


 


Home
Biografie
Romans A t/m K
Romans L t/m Z
TrilogieŽn
Pockets 1
Pockets 2
Schoolboekjes 1
Schoolboekjes 2
Met anderen
In periodieken 1
In periodieken 2
In periodieken 3
Diversen
Over de schrijver
Verantwoording

 


ONS MOOIE NEDERLANDS
 
Deel 7
 
Van Goor 1956

samenst.: Anne de Vries

 • "Een redding in de storm" uit "Land in zicht"
  

  

  

  


"NEDERLAND WERKT" - SERIE
 
Wolters
tussen 1953 en 1960

Alle boekjes hebben een werkboekje.

Leerleesboeken voor de hoogste klassen van de lagere school, scholen voor het voortgezet gewoon lager onderwijs en de laagste klassen van ulo-scholen.

De reeks "Nederland werkt" biedt de opgroeiende jeugd de gelegenheid "Ôets meer" te weten te komen over verschillende bestaansmogelijkheden die de maatschappij biedt.

In de Werkboekjes vindt men taal- en rekenopgaven; ook aardrijkskundige en natuurkundige vragen komen aan de orde.

Norel heeft niet aan Šlle boekjes uit deze serie meegewerkt.

 • 1953 - Onze akkerbouw
 • 1955 - Onze dijkbouwers en waterwerkers
 • 1957 - Ons loods- en reddingwezen
 • 1956 - Onze luchtvaart
 • 1954 - Onze mijnbouw
 • 1953 - Onze oliewinning
 • 1951 - Onze scheepsbouw
 • 1953 - Onze scheepvaart
 • 1956 - Onze spoorwegen
 • 1954 - Onze steenkoolwinning
 • 1955 - Onze strijd tegen het water
 • 1957 - Onze suikerindustrie
 • 1956 - Onze textielnijverheid
 • 1959 - Onze veeteelt
 • 1953 - Onze zeevisserij
   

   

   


OP VERKENNING

Stil-leesstof voor de hoogste klassen van de Christelijke school   door L. van Klinken.
P. Noordhoff N.V. Groningen - Batavia.
Deel 1, 5e leerjaar, laatste halfjaar.                         É0,70 - 19,5-13 cm -  102 pag.
 

 • Les 4 (pag. 25-29): "Een moeilijke dag" uit: "De zee trekt - Wolken wind en water"

OP VLEUGELS DOOR DE EEUWEN HEEN
 
Deel 1 met Aart Grimme
 
Wolters 1964

Ill.: Jan Huizinga

Vaderlandse geschiedenis voor de vierde klas (9jr eo)

OP VLEUGELS DOOR DE EEUWEN HEEN
 
Deel 2 met Aart Grimme
 
Wolters 1965

Ill.: Jan Huizinga

Vaderlandse geschiedenis voor de vierde klas (9jr eo)

OP VLEUGELS DOOR DE EEUWEN HEEN
 
Werkboekje met Aart Grimme
 
Wolters 1966

Ill.: Jan Huizinga

Vaderlandse geschiedenis voor de vierde klas (9jr eo)

PROEFEXAMENS VOOR HET VERKEERSDIPLOMA
 
Met Blom en Hukema
 
Wolters 1964
 

RIJPERE JEUGD
 
Deel 2
 
W.J. Thieme & Cie Zutphen

Samenst.: J. Oosterkamp en H.J. Jacobs

 • "De zee trekt" uit "Wolken, wind en water"

SPROKKELINGEN
 
Deel 4

erven P. Noordhoff Groningen

Samenst.: M.A. Burgdijk

 • Een sneeuwstorm op een alp

UIT BOEK EN BUNDEL

Deel 1

met J. Bogaert

erven P. Noordhoff Groningen

leesboek voor het voortgezet onderwijs

 • Een stortbad over hoge hoeden

 • Ontziet noch en vreest uwe vijanden niet
   


UIT BOEK EN BUNDEL

Deel 2

met J. Bogaert

erven P. Noordhoff Groningen

leesboek voor het voortgezet onderwijs

 • Westerbork

 • De illegale pers

 • De varkentjes van Krijn


VAART

Deel 2

door Har Scheepens

nv W.J. Thieme & Cie Zutphen

leesboek voor de tweede klasse van het Ulo-onderwijs

 • De Tommies komen

WIJ IN HET VERKEER
 
Deel 1        +  werkboekje
 
met Blom, Hukema en Lasschuijt
 
Jacob Dijkstra 1967
 • Bas en Bep op de step

WIJ IN HET VERKEER
 
Deel 2        +  werkboekje
 
met Blom, Hukema en Lasschuijt
 
Jacob Dijkstra 1967
 • Bas en Bep op zoek naar de jas

WIJ IN HET VERKEER
 
Deel 3       +  werkboekje
 
met Blom, Hukema en Lasschuijt
 
Jacob Dijkstra 1971
 • Kees en Karin op de fiets

WIJ IN HET VERKEER
 
Deel 4       +  werkboekje
 
met Blom, Hukema en Lasschuijt
 
Jacob Dijkstra 1967
 • Op eigen benen

WIJ IN HET VERKEER
 
Deel 5        +  werkboekje
 
met Blom, Hukema en Lasschuijt
 
Jacob Dijkstra 1969
 • Voor de ander

WIJ IN HET VERKEER
 
Deel 6         +  werkboekje
 
met Blom, Hukema en Lasschuijt
 
Jacob Dijkstra 1969
 • Alle regels kort en bondig

WIJ LEZEN ZELF
 
Deel 4
 
La Riviťre & Voorhoeve

Samenst.: Gr.Gilhuis-Smitskamp

Ill. Jan Lutz

 • Scheepsmaat Woeltje

WIJ LEZEN ZELF
 
Deel 5
 
La Riviťre & Voorhoeve

Samenst.: Gr.Gilhuis-Smitskamp

Ill. Jan Lutz

 • Tocht met de ijsvlet

 


WINDROOS
 
Deel 2
 
Thieme & Cie 1965

Samenst.: H. Scheepens en M.B. Teipe

 • Zij kwamen (Invasie NormandiŽ)

ZON EN SCHADUW
 
Deel 1
 
met A. Uyterlinde
 
J.B.Wolters Groningen 1959

Ill.: H. Prahl

 • Brood uit de hemel

 • Michiel de Ruyter op walvisjacht

 • Prinsessen in ballingschap

 • Stuurlui aan de wal


ZON EN SCHADUW
 
Deel 2
 
met A. Uyterlinde
 
J.B.Wolters Groningen 1959

Ill.: H. Prahl

 • "Jacht op jongens" uit "Engelandvaarders"

 • "In het mijnenveld" uit "Bij de marine"

 • "De haringrace" uit "Van Doggersbank tot Barentszee"


ZON EN SCHADUW
 
Deel 3
 
met A. Uyterlinde
 
J.B.Wolters Groningen 1959

Ill.: H. Prahl

 • "Voor het eerst als loods" uit "Loods aan boord"


Top